City Translations

Bergen, Norway

 

Norsk og engelsk språktjenester

 

 

 

 

TOLKING

 

Norsk-engelsk/engelsk-norsk

 

 

 

 

Tolkebestilling >>

Forespørsel >>

                  

                                                       

                                               

......................................

 

Utdannet engelsk tolk:

 

Dawn Nixon:

 

 

 

 

..............................................

 

Nyttige lenker om tolking:

 

 

  Vi tilbyr:

 

  Konsekutiv tolking:

 

 • Den mest vanlige tolkemetoden
 • Passer for en til en samtale og små grupper
 • Korte setninger tolkes om gangen
 • Oversiktlig for alle parter

 

  Simultantolking:

 

 • Passer til store samlinger der taleren ikke har mulighet å snakke direkte til tolkebrukeren
 • Konferanser
 • Tolken oversetter mens taleren snakker
 • Brukes også i retten og foreldremøter i skolen

 

 

  Telefontolking:

 

 • Brukes når avstanden er for stor for fremmøte tolking
 • Brukes når konfidensialitet krever det
 • Når det haster
 • En telefon med høytaler er nødvendig
 • Tolkemetode: konsekutiv tolking

 

Full taushetsplikt på alle oppdrag!

 

 

Copyright ® 2003 City Translations

Adresse: Raudsteinsvegen 17, 5460 Husnes, Norway. Org.nr. NO994235567 MVA  Tlf: 53 50 61 67

     mailto@citytranslations.no