City Translations

Husnes, Norway

 

Norsk og engelsk språktjenester 

 

______________________________________________________

 

Nedenfor finner du en kort presentasjon av City Translations.

______________________________________________________

 

                        

 

   

 

Stiftelse:

City Translations ble stiftet i 2008 som et enkeltpersonforetak.

 

Innehaver:

Dawn Nixon

 

Kvalifikasjoner:

Utdannet engelsklærer og engelsk tolk ved Universitet i Bergen.

 

Erfaring:

9 års erfaring som norsk-engelsk oversetter/tolk for både det offentlige og private markedet.

I tillegg har jeg arbeidet i Bergen som engelsklærer i den videregående skole og morsmålslærer i grunnskolen. Utover dette har jeg arbeidet som transkriber av politi vitneavhør i England mm.

 

Drift:

Bedriften er drevet fra et hjemmekontor noe som bidrar til litt lavere priser uten å miste kvalitet. Vi bruker datautstyr og hjelpemidler tilpasset språkindustrien. Ellers er vi veldig opptatt med konfidensialitet og du kan være trygg på at innholdet av dokumenter og samtaler vil ikke bli formidlet videre til en tredje part.

 

Registrert i:                                                                                Medlem i:

                                                                

 

       

Copyright ® 2003 City Translations

Adresse: Raudsteinsvegen 17, 5460 Husnes, Norway. Org.nr. NO994235567 MVA Tlf: 53 60 61 67

     mailto@citytranslations.no