City Translations

Husnes, Norway

 

Norsk og engelsk språktjenester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORESPØRSEL >>

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                       

                                                OVERSETTELSE

 

                                                                        

                                                                

  

 

 

Dette oversetter vi:

 

  Næringslivet

 

Alle typer dokumenter, for eksempel:

e-post, brev, rapporter, årsrapporter, HSE instrukser, manualer, lønnslipp, brosjyrer, markedføringsmateriale,

websider, kontrakter, osv.

...............................................

 

Offentlig forvaltning

 

Alle typer dokumenter knyttet til offentligvirksomhet for både staten og kommunene, særlig i forbindelse med asyl søkere- og flyktninger, helse- og sosial tjenester, barneverntjenesten, skoler og domstoler.

..............................................

.

Skole og utdanning

 

Alt innen pedogogikk, vitnemål og attester.

Akademiske tekster: avhandlinger, publikasjoner.

..............................................

 

Medisin

 

Pasient journaler, forskningsreporter, brosjyrer, osv.

...............................................

 

Helse og velvære

 

Etiketter for kosmetikk og andre skjønnhetsprodukter, behandlingsbrosyrer, websider, mm.

...............................................

 

Teknisk

 

Dokumenter knyttet til olje- og gass industrien, konstruksjon, shipping, mm.

...............................................

 

Turisme

 

Brosjyrer, omtaler om overnattingssteder, turist informasjon, markedsføringsmateriale, osv

...............................................

 

Hotell og restaurant

 

Markedsføringsmateriale, menyer, osv.

...............................................

 

Arbeid og jobbsøk

 

CV, jobb søknader, stillingsbeskrivelser, stillingsannonser, attester, referanser, mm.

 

 

 

                                                    

 

    Norsk til engelsk/engelsk til norsk oversettelse

   Gjennom åtte års erfaring med oversetting for kommunale instanser, private     

   virksomheter, samt oversettelsesbyråer i Norge og utenlands, kan vi tilbyr norsk til   

   engelsk og engelsk til norsk oversetting innen de fleste bransjer og arbeidsområder.

   Alt fra visittkort og korte eposter til lange kontrakter og årsrapporter. Du finner en

   mer utfyllende liste til venstre.

 

 

   Nøye

   Vi arbeider veldig nøye med alle oppdrag og sikter på å levere en verdig oversettelse  

   hver eneste gang. En god oversettelse krever mye arbeid og tid både når det gjelder 

   riktig valg av ord, stil, og tone fordi den skal gjenspeile kildeteksten så langt som mulig.

   For å sikre dette, er oversettelsene korrekturlest av en annen oversetter før de  

   sendes ut til kunden. En oversetter vil vanligvis oversette c.a. 2000-3000 ord hver

   dag avhengig av dokumentets vanskelighetsgrad. Hele dokumentet skal leses som om 

   det var skrevet på målspråket, og pga dette er det viktig at dokumentet er oversatt

   av en oversetter som har målspråket som morsmål, samt høy utdanning. Å ha

   målspråket som morsmål er en nesten fastsatt regel i oversetter yrket, fordi det er kun

   den med morsmålet som kan alle nuansene i det gjeldende språket - selv om man har

   bodd mange år i et annet land.

 

 

   Globalisering

   Norge er en stor aktør i globalisering, og godt skrevet engelske tekster er et "must" eller 

   en nødvendighet til å få produkter og tjenester ut på det internasjonale markedet.Det

   er velkjent at nordmenn får engelsk opplæring i skolen, og de aller fleste snakker

   engelsk, men tryggheten faller litt bort når det kommer til skriftlig engelsk. Ved å levere

   dine dokumenter/tekster til oss, tar vi vekk den utryggheten du kanskje har - du

   trenger aldri å bekymre deg for skrivefeil eller feil ordbruk igjen.

 

 

   Verktøy

   Alle industrier har sine verktøy som de bruker for å levere et bedre produkt, og språk

   industrien er ingen unntak. Vi bruker moderne verktøy som Trados og Wordfast i vårt 

   arbeid. Disse er "translation memory" programmer som husker termer som har blitt

   oversatt tidligere for å gi konsekvent terminologi i kundens dokumenter. Programmene

   må ikke veksles med maskinoversettelse som er ofte feilaktige. Ordene er først

   oversatt av en oversettere og lagt inn i hukommelsen, dvs. et menneske ligger bak alle

   oversettelsene. Selv om programmene husker termer, er det fortsatt behov for

   oversetteren å avgjøre om forslagene programmene kommer med kan brukes. Dette

   fordi sammenhengen er også viktig, og ett synonym må ofte byttes ut med ett annet.

   Kun mennesker er i stand til å gjøre dette. Fordelene med disse programmer er at vi

   kan lage ordlister som passer deres virksomhet for fremtidig bruk.

   I tillegg til disse programmer bruker vi Internett, ordbøker og andre referanse 

   materiale som vi har samlet opp gjennom årene. Vi kan også bruke kundens egne

   terminologi lister om ønskelig.

 

 

   Format:

   Vi tar imot word dokumenter, PDF filer, Power Point presentasjoner og papir

   dokumenter.

 

 

   Levering:

   Oversettelsene blir levert elektronisk innen den avtalte fristen eller sendt i posten. Du

   kan være trygg på at ditt prosjekt blir levert til avtalt tid eller før.

 

 

   Oversettere med:

 

  • Engelsk/norsk morsmål
  • Høy utdanning
  • Lang erfaring
  • Høy språklig kompetanse
  • Kjent med fagfeltene
  • Dedikert
  • Full taushetsplikt på alle oppdrag

 

Copyright ® 2003 City Translations.¨

Adresse: Raudsteinsvegen 17, 5460 Husnes. Org.nr. NO994235567 MVA. Tlf: 53 50 61 67

                                                      

   mailto@citytranslations.no